Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 Społecznego Towarzystwa Oświatoweo

Pozostałe szkoły podstawowe w Warszawa