Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie. Technikum i ZSZ telefon /fax./ (0-32) 623-26-09, 623-29-09 http://www.pcechrzanow.edu.pl/